Ensimmäiset Tietojohtajat astuvat Hervantaan

Loppusilauksena toiminnan aloittamiselle valittiin ensimmäinen hallitus sekä tilattiin logo graafikolta. Viimeisen haasteen ammattiainekerhon perustamiselle muodosti sääntöjen katoaminen matkalla ylioppilaskuntaan – kahdesti. Näistä vaikeuksista selviydyttiin kuitenkin selviydyttiin ja Man@ger oli valmis aloittamaan toimintansa vuosituhannen vaihteessa. 

Vuonna 1999 Tietojohtamisen koulutusohjelma vastaanotti ensimmäiset fuksinsa. Noin 30 soveltuvuustestein valittua fuksia aloitti opiskelunsa alalla, joka oli vielä vahvasti luomassa itseään. Koska tutkinto-ohjelma oli rakennettu tietotekniikan ja tuotantotalouden välimaastoon, oli hyvin sopivaa, että myös uusien opiskelijoiden tutorit olivat järjestetty TiTen ja Indecsin opiskelijoista.

Tuoreilla tietojohtajilla oli myös edessään haaste muodostaa perusta sille yhteisölle, joka myöhemmin tunnettaisiin nimellä Tietojohtajakilta Man@ger. Kiltautumista edeltää aika ammattiainekerhona, jonka toiminnan valmistelu piti sisällään pitkiä äänestyksiä säännöistä, haalarien väristä sekä yhteisön nimestä. Shakkiruutukuvioisen Innowan sijaan, ammattiainekerho sai harmaat haalarit sekä nimen Ammattiainekerho Man@ger.