Ensimmäisiä

Man@gerin oma wapputapahtuma

Man@gerin toiminnan kehityksestä erinomainen esimerkki on teekkareille tärkeimmän juhlan eli Wapun toiminnan laajentaminen. Tästä osoituksena muun muassa Wappumössö, jonka perinnettä pyrittiin tuomaan suuren yleisön tietoisuuteen tarjoilemalla sitä Päätalon edessä obeliskilla. Wappumössön lisäksi haluttiin järjestää urheiluhenkinen tapahtuma, johon voitaisiin kutsua mukaan myös kiltojen edustajia. Koska lähes jokaisella perinteisellä urheilulajilla oli jo oma turnauksensa, syntyi ajatus neppikisoista. Neppikisoissa osallistujat tönivät vuorollaan omaa autoaan yleensä hiekkaan muodostetulla radalla. Ensimmäisenä vuonna kisat saavuttivat suosiota lähinnä man@gerilaisten keskuudessa, mutta myöhempinä vuosina tapahtuma otettiin myös osaksi Wappukalenteria.
MökkiGames

Man@gerilaiset osallistuivat aktiivisesti kaikkiin teekkareille suunnattuihin urheilutapahtumiin. Mahdollisuudet järjestää omia urheilullisia tapahtumia paranivat, kun Man@gerille hankittiin ensimmäiset kyykkäsetit. Näillä välineillä päästiin perehdyttämään fukseja kyykän saloihin ja järjestämään reipashenkisiä ulkotapahtumia. Fuksiviikolla järjestettiin ensimmäinen MökkiGames-tapahtuma Näyttelijänpuistossa. Tapahtuma sisälsi erinäköisiä perinteisiä suomalaisia pelejä tai näistä sopivaa hullua luovuutta käyttäen muokattuja lajeja. Myöhempinä vuosina tapahtumaa laajennettiin myös muillekin kuin man@gerilaisille suunnatuksi tapahtumaksi, joka saavutti suurta suosiota kansan parissa.
Ensimmäiset toimarit

Kahdeksan hallitusviran lisäksi päätettiin perustaa kaksi toimarin virkaa. Kerholle perustettiin sporttitoimarin ja fuksivastaavan tehtävät. Oman fuksitoiminnan pyörittäminen, toiminnan yleinen laajeneminen sekä hallitustoiminnan kehittyminen olivat omalta osaltaan merkkejä ammattiainekerhon kiltamaisesta toiminnasta. Vuonna 2002 Man@ger osallistui myös aktiivisesti TTKY:n kiltaneuvoston toimintaan. Kiltaneuvoston kokouksissa Man@gerilla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus, mikä mahdollisti osallistumisen kiltaneuvoston toimintaan, vaikka varsinainen jäsen Man@ger ei ollut. Tässä yhteydessä otettiin käyttöön myös käsite ”kiltamaisesti toimiva ammattiainekerho”

Kuvaaja Matias Korin

Ensimmäinen kesätapaaminen

Man@gerin ensimmäinen kesätapaaminen järjestettiin Konginkankaalla helteisenä elokuun viikonloppuna. Osallistujia tapahtumassa oli toistakymmentä ja viikonloppu sisälsi muun muassa frisbeen heittelyä, auringonpaisteesta nauttimista ja luonnollisesti myös grillausta. Tällä reissulla alkoi eräänlainen perinne dokumentoida retken tapahtumia yön pimeimpinä hetkinä, sillä eräs osallistujista lähti tekemään yöllistä videohaastattelua ja kattavaa tapahtumaraporttia varustettuna videokameralla ja mikrofonin virkaa toimittaneella kurkulla. Pätevistä varusteista huolimatta videotallenne tuntuu kadonneen johonkin vuosien saatossa…

Hallitus

Puheenjohtaja: Jussi-Tuomas Pölkki

Sihteeri: Leena Sulku

Rahastonhoitaja: Jani Kaitajärvi

Yritysvastaava: Tomi Keskinen

Emäntä: Maria Fyrsten

Isäntä: Tomi Ylikangas

Tiedotusvastaava: Juha Vaaraniemi

Vanha Guru: Tuomo Vuorinen

 

Toimarit

Fuksitoimari: Seppo Niemelä

Sporttitoimari: Juha Salonen