Tiedonpolku syntyy

Vuoden 2004 merkittävänä antina oli hallituksen toiminnan tehostaminen ja aktiivisen yhteistyön kehittäminen silloisen tiedonhallinnan laitoksen ja yritysmaailman suuntaan.

Yritysyhteistyö ja sen kehittäminen lähti käyntiin melko verkkaisesti, mutta ennen kesälomia sovittiin, että konsepti hiotaan valmiiksi pienemmissä työryhmissä kesän aikana, jotta syksyllä olisi kuviot selvillä. Konseptin ensimmäiseen versioon kuului muun muassa harjoitustöiden teettämistä yrityksissä, yritysvierailuja, imagon rakennusta sekä ihan perinteistä sponsorointia.

Syntyi Tiedon polku, joka esiteltiin kerhon jäsenistölle 9.11. pidetyn elokuvaillan yhteydessä. Syksyn mittaan yritysvierailuja järjestyi ainakin TEK:lle, MTV3:lle, Siemensille, Nokian Renkaille ja Solitalle. Vuonna 2004 ideoitu Tiedon polku -yhteistyömalli, on edelleen uusien yhteistyösopimusten pohjana.

Kesällä 2004 järjestettiin teemailtoja, niissä aiheina olivat muun muassa yritysyhteistyön kehittäminen, haalariprojektin ohjeistaminen ja suunnittelu, projektitoiminnan kehittäminen, tietojohtaja.netkonseptin kehittäminen, kotisivujen uudistaminen, sekä 5-vuotisjuhlien järjestäminen projektina.

Teemailtojen lisäksi kerhon hallituslaisten toiminnan vertaispalautteen, tapahtumien dokumentoinnin systematisoinnin sekä valitusvastaavan avulla kerhon jäsenistölle näkymättömästä toiminnasta saatiin paremmin kerhoa palvelevaa. Ja järjestettiinpä jopa Man@gerin historian ensimmäinen avoin hallituksen kokous, johon jäsenistö sai tulla kuuntelemaan ja seuraamaan ”normaalia” kokousta. Kaiken kaikkiaan vuosi toi mukanaan muutoksia kerhon toimintaan, etenkin hallinnollisessa mielessä, ja kokeiltiinpa sitä muutamia uusia tapahtumia ja palveluitakin, kuten suklaan ja pizzan myyntiä kerhohuoneella.

2. sitisit - pöytäpullojen hinnoittelu

Omalla tavallaan huomionarvoiset olivat myös kerhon toiset
sitsit, joissa taktisen hinnoitteluvirheen myötä alkoholin kulutus kohosi ennätyslukemiin.

Jos yleensä pullo kossua maksaa sitseillä 20-50 euron luokkaa, niin innostuuhan siitä useampikin teekkari, kun pullo irtoaa 10 euron kokonaishintaan. Sitseillä siis nähtiin, mitä tapahtuu, kun 50-henkinen juhlakansa siemaisee muun juomatarjoilun lisäksi 30 pulloa kossua.

Todistajalausuntojen perusteella jälki ei ollut mitenkään kehuttavaa.

 

Hallitus

Puheenjohtaja: Mikko Juola

Sihteeri: Piia Laasonen

Rahastonhoitaja: Jenni Wiklund

Yritysvastaava: Antti Järvensivu

Emäntä: Virve Riihonen

Isäntä: Jouni Paavilainen

Tiedotusvastaava: Jussi Myllärniemi

Vanha Guru: Jussi-Tuomas Pölkki

 

Toimarit

Piika: Elina Lankinen

Webbitoimari: Thomas Westerberg

Kv-toimari: Laura Hiippavuori

Sporttitoimari: Satu Luoma

Fuksivastaavat: Elina Savolainen & Elisa Nykänen

Valitusvastaava: Elina Savolainen